ELK BUNGALOW

Život bez schodov je príjemné v každom veku. Či už s deťmi, s partnerom alebo pre seniorov ELK Bungalowy súvždy vhodné. Samozrejme naše domy vhodné aj pre bezbariérové bývanie.