VÝROBA A MONTÁŽ

V našich vlastných továrňach kvalifikovaní pracovníci výrobajú individuálne komponenty každého domu ELK.Individuálne a presne sú vyrobené steny, stropné a strešné prvky. V ďalšom kroku sú nainštalované okná avchodové dvere, rovnako ako kompletné inštalatérske a elektrické rozvody, bez ohľadu na počasie a podneustálou kontrolou kvality.

Vysoký stupeň prefabrikácie a konštrukcia umožňujú ELK domom poskytnúť krátku dobu výstavby a efektívnevyužitie nákladov. Okrem toho umožňuje tak presné plánovanie dodania výstavby.
Presne podľa dohodnutých termínov vyrobené v steny, stropné a strešné prvky, následne sú dodané na miesto stavby. Na stavbe sú vykladané pomocou žeriavu a všetky presne zmontované kvalifikovanými pracovníkmiv do dokonalého celku.